Pomoč priseljencem

Nudimo pomoč priseljencem pri pridobivanju potrebnih dovoljenj, pri kontaktih z različnimi uradi, …