Člani

Tejo Drevenšek

Predsednik; Vodja tehnične izvedbe, pripravlja pravila in red, organizator animacijske dejavnosti

E-pošta: tejo.drevensek@krizemrok.si

Tejo je vzgojitelj predšolskih otrok ter Montessori pedagog, deluje pa v zasebnem vrtcu Maribor. V preteklih letih je bil animator in vodnik otrok pri projektu B.R.O.Ž. v okviru društva TIMOTEI Ptuj, sedaj pa prostovoljno od leta 2007 naprej večkrat letno sodeluje kot vzgojitelj otrok v okviru RKS OZ. RK MARIBOR pri letovanjih v Punatu. Od istega leta 2007 naprej v okviru RKS MZL na Debelem rtiču sodeluje kot vzgojitelj, koordinator, animator otrok in starostnikov, varuh, fotograf nudil pa je tudi storitve vzdrževalec objektov Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič, s čimer je pridobil veliko praktičnih tehničnih izkušenj, ki jih s pridom nudi uporabnikom društva Križemrok. Kot prvi vzdrževalec prostovoljno že leta deluje na objektu KAC, ŽU v Mariboru. Delo za druge, mu je življenjsko poslanstvo in ima trdno voljo pomagati. S svojimi humorističnimi idejami ter izmišljenimi igrami uspešno vodi oz nastopa v kulturnih programih v Punatu, kot tudi vodi štafetne igre za otroke.. Tejo s svojim humorjem in pozitivnim pogledom na svet otrokom skorajda vedno pričara širok nasmeh. Nekaj o Teju na YouTubu

Tomo Drevenšek

Podpredsednik društva, vodja letovanj in zimovanj

E-pošta: tomo.drevensek@krizemrok.si

Tomo od leta 2002 naprej sodeluje kot vzgojitelj in koordinator vzgojiteljev/spremljevalcev za otroke, kot koordinator za upokojence in kot vzgojitelj/spremljevalec otrok s posebnimi potrebami v RKS MZL Debeli rtič. Od leta 2005 naprej je vzgojitelj na letovanjih v Punatu, ki jih organizira RKS OZ RK MARIBOR. Od leta 2008 pa do 2012 je v sodelovanju ZPM MARIBOR bil vzgojitelj in animator otrok na letovanju v Poreču, leta 2012 pa pedagoški vodja izmene na Pohorju. V letih od 2002 do 2005 je bil animator/vodnik otrok B.R.O.Ž. v društvu TIMOTEI Ptuj. V društvu Križemrok s svojimi izkušnjami veliko prispeva pri organizaciji ter pri koordinaciji letovanj, zimovanj, najbolj pa zaživi, ko skupaj z otroci in mladostniki obudijo kreativnost in sodelovanje.

Alenka Lozar

Tajnica; koordinatorka za donacije

E-pošta: Alenka.lozar@krizemrok.si

Od leta 2002 do 2009 vzgojiteljica na tedenskih poletnih duhovnih vajah v Kanjem Dolu, kjer prihajajo otroci iz družin s socialno indikacijo in tudi drugi. Z delom otrok in odraslih s posebnimi potrebami se srečuje pri gibanju Vera in luč kjer dela kot vzgojiteljica, med počitnicami, ko so letovanja, pa za en teden prevzame katerega izmed starejših otrok gre skupaj z njimi na letovanje. Od decembra 2012 naprej sodeluje kot vzgojiteljica za otroke, ki letujejo in imajo socialno indikacijo za otroke na letovanjih na Debelem rtiču, ki so bili napoteni preko Rdečega križa Slovenije ter kot animatorka in vodja skupin za starejše, upokojence. Večkrat izvaja tudi animacijo za otroke, ki so na zdravljenju in bivajo skupaj s starši, nudi individualno varstvo zdraviliških otrok ter po potrebi vzgojiteljica za zdraviliške skupine otrok. V okviru društva Križemrok sodeluje pri animaciji otrok iz socialno šibkih družin ter skrbim za pridobitev donacij (pri sponzorjih ali tudi kot akcije v šolah) ter njihovo ustrezno razdelitev. Alenka je pogosto tista, k kateri se otroci zatečejo, kadar začutijo stisko in potrebujejo pogovor ali tolažbo.

Saša Lovrenčič

Častni član društva

Je moderatorka, turistična animatorka, diplomirana vzgojiteljica Montessori pedagogike. Njeno znanje, talent, iznajdljivost in še kaj, so rožice, ki krasijo šopek z imenom Saša Lovrenčič. Kot oseba, ki rada deli delo in čas od vseh tistih najmlajših pa do izkušenih ljudi, se znajde v raznih okoljih in dejavnostih, ki obeležujejo vse od kulture, turizma, humanosti, dobrodelnosti.

Želim ljudem pomagati, bodisi, ko slavijo kaj veselega, ko so žalostni in potrti ali pa ko preprosto samo potrebujejo roko v pomoč.

Je mama odraslega sina, ki hodi po svoji poti, kjer je Š kot Šport njegovo vodilo.

Boštjan Čampa

Častni član društva

E-pošta: bostjan.campa@srcdljubljana.com

Je zakonski in družinski terapevt z licenco v Študijsko-raziskovalnem centru za družino v Ljubljani (www.srcdljubljana.com), kjer pomaga družinam, parom in posameznikom pri premagovanju njihovih stisk. Vodi tudi različne skupine in delavnice na temo odnosov (premagovanje strahov, negotovosti in osramočenosti v odnosih, čustveno opismenjevanje, pridobivanje asertivnosti in gotovosti vase…)

Boštjan sodeluje z nami kot pedagoški vodja pri pripravi, organizaciji in vodenju naših taborov – zimovanja in letnega taborjenja.

Ester Grmek Kocjančič

Idejni vodja za razvoj društva in samostojno vodenje humanitarnih projektov za zahodni del Slovenije.

Njene dosedanje izkušnje:
Organizirala je razne športne prireditve, pohode, duatlon, literarne večere. Sodelovala z otroki v vasi Hrastovlje, kjer je ustanovila tudi turistično društvo. Z otroci je ustvarila zgodbe, katere so tudi odigrali.
Zraven kompletne organizacije veselic, svoj čas posveča tudi humanitarnim akcijam in vsako leto z zbranimi oblačili, igračami in prispevki obdari razne družine v potrebi.
Povezovala je mladino preko športa in glasbe, kot trener in kot teksto-pisec in iskalec mladih glasbenih talentov. Kot trener atletike je leta 1995 ustanovila Malo šolo atletike s sodelovanjem AK Koper. Na glasbeni sceni Nova scena izvedla 7 otroških in mladinskih festivalnih komadov. Še vedno svoj prosti čas porabi za upokojence in jim nudi osebno pomoč pri negi in varovanju. V Božičnem času Že vrsto let izbere družino, kateri samoiniciativno pripravi darove.

V letu 2015 je v imenu društva Križemrok izvajala pomoč starejšim občanon in organizirala obdarovanje in program za vesel praznični večer v času pred novim letom za otroke in mamice iz varne hiše.

… in še veliko prostovoljcev in donatorjev…

VSEM HVALA ZA VAŠO PODPORO!