Mega poletni tabor 2018 – Prijavnica za prostovoljno delo

Prostovoljno delo – MEGA POLETNI TABOR 2018 – NAZARJE

od 27.7 – 5.8.2018

PRIJAVNICA

Ime in priimek*

Naslov*


Pošta*

Telefon*

E-mail*


EMSO*

Kraj rojstva*

Davčna št.*


Trr odprt pri banki/pošti*

Številka TRR*

V NUJNEM PRIMERU V ČASU VAŠE VKLJUČITVE NA LETOVANJU OBVESTITI (starši , partner, …):

Ime in priimek*

Naslov*

Telefon*

PODATKI O ŠOLI / ZAPOSLITVI

Izobrazba

Stopnja izobrazbe


Zposlitev (naziv zavoda/podjetja)


Delo, ki ga opravljate


Študij (naziv šole / fakultete in program)

Brezposelna oseba*

PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE DELA (izberi želeno vlogo)


Ste že bili na letovanju?

Vloga


Kje

Kdaj (leto)


Ste že sodelovali v usposabljanju za vzgojitelje?


Kje

Kdaj (leto)


Katere interesne dejavnosti ste že vodili oz. v katerih bi želeli sodelovati?


Katere delavnice oz. aktivnosti bi lahko pripravili na letovanju za otroke?


Ali ste usposobljeni za učenje plavanja? (obvezno priložite dokazila)


Ste plavalec/ka?


Ali ste usposobljeni za nudenje prve pomoči?


Ali imate izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami?


Opišite (v primeru odgovora Da)


Katero starostno skupino otrok bi želeli voditi (izberite):


S svojim podpisom zagotavljam resničnost navedenih podatkov in zanje v celoti odgovarjam! Strinjam se, da lahko HDKR te podatke uporablja v skladu s svojimi pravilniki in Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

V primeru vključitve v prostovoljno delo na letovanju otrok s HD KR sprejemam vso odgovornost za dogovorjeno delo, ki mi bo zaupano in se obvezujem, da se bom udeležil/a vseh organiziranih oblik usposabljanja za uspešno delo, da bom spoštoval/a sprejet hišni/taborni red, ki ga HDKR določi za letovanje in izvajal/a pisna in ustna navodila vodje tabora/zimovanja. Izjavljam, da bom delo vzgojitelja/-ice / vodnika/ice na letovanju opravljal/-a prostovoljno, pri čemer bom upošteval/-a statut HD KR, kodeks etičnih načel na področju letovanja in druge akte v zvezi s prostovoljnim delom.

Pripombe/predlogi


Podpis

Datum prijave


Dodatna dokazila

 

HD KRIŽEMROK si pridržuje pravico do izbora vzgojiteljev/vodnikov po lastni presoji, na podlagi internih kriterijev, hkrati pa jamči za varstvo posredovanih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.